T.T.R. EPICON (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ที.ที.อาร์. อิพิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด


ไซต์งานโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

งานเคลือบพื้น Anti-Static (Anti-Static Floor) คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษ ค่าการต้านทานไฟฟ้าของพื้น สำหรับโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว